Obiectivul general

Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționarii problemei studiilor/formării profesionale și a ocuparii, imbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și imbunătățirea stării de sănătate generală a populației

Măsuri de ocupare pentru 152 de persoane

 • Curs de tehnologia informației și comunicațiilor
 • Curs de calificare în ocupația de lucrător comercial
 • Curs de calificare în ocupația de bucătar
 • Curs de calificare în ocupația de ospătar

Măsuri educaționale pentru 110 copii

 • Kituri educaționale
 • Laborator de informatică
 • Rechizite
 • Masă caldă zilnic
 • Activități educaționale de tip “Școală după școala”
 • Activități de educație formală și non formală
 • Consiliere socială
 • Subvenții de 1500 lei/copil/an
 • Excursii și tabere

Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 50 de persoane

 • Ingienizare
 • Reabilitare
 • Modernizare
 • Extindere în valoare totală 18.683 lei/ gospodărie

Servicii medicale pentru 300 de persoane

 • Analize anuale și consultații generale
 • Consultații de specialiate
 • Workshopuri pe teme de sănătate, igienă, prevenirea TBC, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, bolile cardiovasculare

Servicii sociale pentru 60 de persoane

 • Îmbinarea activităților pentru copii cu activitățile specifice vârstnicilor sub denumirea „Bunicii și copiii comunității”
 • Socializare și timp liber prin întâlnirea dintre cei 60 de bătrâni și copiii din programul “Școala după Școală”
 • Sesiuni de informare în domeniul sănătății și igienei

Dezvoltare antreprenorială în cadrul comunității – 15 afaceri finanțate

 • Consultanță și asistență antreprenorială în vederea demarării de activități independente
 • acordarea microgranturilor pentru dezvoltarea/ funcționarea a minim 15 afaceri, în limita a 25.000 euro

#FAPTE

REGENERARE URBANĂ AMURGULUI

Buget
#FAPTE

Bugetul total al proiectului: 17,368,425.50 lei

Grup țintă

#FAPTE

300 persoane din zona marginalizată Amurgului

Cod SMIS 128464

Apel : POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

...
Despre proiect

INFO 0733773952

Mai multe detalii
...
Activitati previzionate

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

Mai multe detalii

Contact