logo

Activitati previzionate


Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

În a doua sesiune a concursului de Planuri de afaceri, în perioada 25 mai - 14 iulie 2021, pe platforma informatică dedicată proiectului la adresa: https://rua.sector5.ro/ , s-au înscris 5 (cinci) planuri de afaceri - pentru a obține o finanțarea nerambursabilă de până la 25.000 de euro, în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 al Municipiului București în cadrul Proiectului Regenerare Urbană Amurgului Cod SMIS 128464, finanțat în cadrul programului POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

În urma evaluării eligibilității solicitanților și planurilor de afaceri, trei dintre planurile de afaceri au trecut în etapa de următoare a verificării tehnico-economice. În cadrul evaluării tehnico-economice două dintre planurile de afaceri înscrise, au  obținut peste punctajul minim necesar. Astfel, în etapa de selecție a planurilor de afaceri în vederea finanțării, au fost selectate în vederea finanțării: ”Plan de afacere pentru bar-cafenea” cu 79,66 puncte și ”Fructe și legume” cu 59 puncte.

Alte Pagini

Despre proiect

INFO 0733773952

mai multe

Evenimente

Rezultatele evaluării Planurilor de Afaceri înscrise în Sesiunea 3 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Cursuri

mai multe