logo

Activitati previzionate


REZULTATELE ÎNSCRIERII ÎN PRIMA SESIUNE
REZULTATELE ÎNSCRIERII ÎN PRIMA SESIUNE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE PÂNĂ LA 25.000 EURO PENTRU ÎNFIINȚAREA A 15 AFACERI NOI ÎN ZONA AMURGULUI

În prima sesiune a concursului de Planuri de afaceri, ce s-a derulat în perioada 12 aprilie - 10 mai 2021, pe platforma informatică dedicată proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/, s-au înscris un număr de 20 de potențiali beneficiari,  5 dintre aceștia depunând Planuri de afaceri însoțite de  documentele aferente pentru a obține finanțarea nerambursabilă de până la 25.000 de euro (115.000 de lei) / plan de afaceri / firmă, în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 al Municipiului București – zona marginalizată Amurgului.

În cadrul procesului de verificare, evaluare și selecție, Planurile de afaceri înregistrate vor intra în prima fază de evaluare:  1. Evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri

În cadrul acestei faze, va fi evaluată eligibilitatea solicitanților și a planului de afaceri, evaluare realizată în conformitate cu criteriile de eligibilitate prezentate în ”Metodologia privind derularea concursului de Planuri de afaceri”. Pe parcursul acestei etape Comisia de selecție a planurilor de afaceri, poate cere clarificări privind eligibilitatea solicitantului și a planului de afaceri, la finalizarea evaluării fiecare solicitant, care a înscris un Plan de afaceri în vederea finanțării, fiind informat asupra rezultatului evaluării.

De asemenea, solicitanții pot depune contestații privind evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri pentru proiectele care au fost respinse în această etapă, în maxim 3 (trei) zile de la comunicarea rezultatului evaluării eligibilității (conform modelului din Anexa nr. 9A). Contestațiile se pot depune numai pe platforma informatică pe care a fost depus inițial planul de afaceri.

Alte Pagini

Despre proiect

mai multe

Evenimente

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Cursuri

mai multe