logo

Politică de confidențialitate


Politica de confidentialitate se refera la serviciile puse la dispozitia dumneavoastră de Primăria Sectorului 5 București în cadrul proiectului #FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului.

Primăria Sectorului 5,ca operator de date cu caracter personal este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează și, implicit cu respectarea dispozițiilorRegulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

 

Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră personale sunt factori importanți de care ținem seama în cadrul relațiilor cu toate părțile interesate. De asemenea, datele dvs. sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent, intr-un mod adecvat, relevant şi limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care operăm prelucrările. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele impotriva pierderii confidentilității, ștergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul Primariei Sectorului5.

 

Politica privind securitatea datelor cu caracter personal a Primăriei Sectorului 5 explică modul în care colectam datele cu caracter personal ce vizează persoana dumneavoastră și cum le asiguram securitatea in derularea operatiunilor de prelucrare ce le facem (gestionăm) din momentul în care le deținem.

Definiții

Aceste definiții au rolul de a vă ajuta să înțelegeți politică noastră. Când spunem:

 • “Instituție”, “Primărie”, “Furnizor”, “noi”, “a noastră”, “al nostru”, ne referim la Primăria Sectorului 5,București;
 • servicii”, ne referim la serviciile oferite în cadrul proiectului #FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului, prin intermediul site-ului și platformeionline;
 • GT”, ne referim la GrupulȚintă;
 • platforma online” ne referim la instrumentul electronic pentru îregistrarea potențialilor beneficiari serviciilor

Prelucrarea datelor

Prelucrăm doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili/cetățeni/petenți și activități suport specifice administrației publice.

Datele dvs. personale introduse în aplicație sunt stocate și securizate.

 

În vederea furnizării de servicii de informare și consiliere profesională și de plasare pe piața muncii (mediere) utilizăm platforma online ca instrument electronic modern și actual, pentru înregistrarea potențialilor beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere profesională și mediere pe piata muncii. Fiecare persoana va avea un cont individual, autentificarea în platforma efectuându-se cu nume de utilizator și parolă. Platforma online facilitează interacțiunea Solicitantului cu beneficiarii proiectului, acest instrument electronic având secțiuni corelate cu activitățile și rezultatele ce urmează a fi atinse în cadrul activității: o secțiune cu informații publice (criteriile de selecție GT, etapele de furnizare a serviciilor de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii interne) și o secțiune care va permite înscrierea online a persoanelor în Grupul Tinta. În vederea furnizării serviciilor specifice activității secțiunea aferentă înregistrării potențialilor beneficiari permite completarea online a unui formular (Fișa de evaluare individuală) care va conține criteriile de eligibilitate și selecție în vederea înscrierii în grupulțintă.

 

Selectarea/validarea persoanelor înregistrate se face de către experții implicați în această activitate, pe baza criteriilor de eligibilitate, conform celor completate de catre persoanele interesate, în “Fișa de evaluare individuală”. Platforma online permite înscrierea unui număr suficient de mare de persone astfel încât, în urma evaluarii tuturor solicitanților să se asigure persoanele care vor beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii interne.

 

Înscrierea beneficiarilor în grupul țintă presupune înregistrarea persoanelor validate ca fiind eligibile. Pentru persoanele validate ca fiind eligibile platforma informatică va pune la dispoziție o serie de formulare pe care acestia le vor descarca, le vor completa si semna si le vor incărca în sistem. Toate documentele vor fi verificate de către experții informare și consiliere profesională, sub monitorizarea coordonatorului servicii de informare, orientare profesională și mediere. În urma verificării se va genera „Centralizatorul persoanelor care beneficiază de servicii de ocupare” realizat sub forma unei baze de date (structurat pe vârsta, domiciliu, apartenență la grupulțintă,

studii, samd) ce se va actualiza permanent cu informații aferente parcursului în proiect al fiecărei persoane.
Pentru a putea utiliza serviciile plaformei online, este necesar sa accesati adresa webhttps://www.rua.sector5.ro

Aceasta politică explică ce informații stocăm și cu ce scop, atunci când utilizați site-ul, platforma online și serviciile noastre. De asemenea, explică modalitățile în care utilizăm datele dvs. și cum protejăm datele personale.

Ce date colectam și de ce:

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare ale tuturor operațiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

Pentru crearea unui cont în platforma online realizată în cadrul proiectului “#Fapte-Regenerare Urbană Amurgului”, prelucrăm următoarele date personale:

 • Numele și prenumele: pentru a va puteaidentifica;

 • Adresa de e-mail:Pentru crearea unui cont în aplicație este nevoie de adresa dvs. de e-mail, utilizată pentru a ține legătura cu dvs. și pentru a vă transmite documentele necesare în cazul în care ați fost selectat în grupulțintă;

 • Numărul de telefon:Pentru a ține legătura cudvs.;

 • IP-ul extern al rețelei de unde ați trimis dvs. solicitarea deînregistrare

 

După finalizarea procedurii de selecție în grupul țintă, prelucrăm:

 • Adresa, CNP, numele și prenumele minorului, seria și nr. CI/BI, date referitoare la etnie, sănătate, studii, situație financiară și locativă, profil scolar, situațiefamilială.

 

Scopurile prelucrarii:

  • Accesul persoanelor vizate la beneficiile programului implementat de Primăria Sectorului5;

  • Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanțiaimarginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizatăAmurgului;

  • realizarea interesului legitim al parintelui/reprezentantului legal al minorului de a beneficia de implementareaproiectului;

  • realizarea interesului public de prestare a serviciilor publice pentru creșterea accesului și participării la educație, soluționarea problemei studiilor/formării profesionale șia ocupării,

  • imbunătățirea condițiilor de locuire, creșterea accesului la servicii sociale și imbunătățirea stării de sănătate generală a populației;

Durata de stocare a datelor:

Stocăm datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelorvizate.

Durata de păstrare -36 de luni (durata proiectului) și încă 3 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform nomenclatorului arhivistiv al instituției și normelor de implementare și control ale proiectelor cu finanțare europeană.

 

Drepturile dumneavostră:

Beneficiați de o serie de drepturi, dupa cum sunt explicate mai jos, cu privire la datele pe care ni le furnizați:

 • Dreptul de acces – puteti solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa; Prin simpla modificare a lor în aplicatie, acestea se vor actualizaautomat;

 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute delege;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrarii în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute delege;

 • Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostrulegitim;

 • Dreptul la portabilitatea datelor – dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 5 să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altuioperator;

 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuarevalabilă;

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector5,București Cod fiscal:4433953

Tel.:021.314.46.80 021.314.43.18021.314.28.37 Site:www.sector5.ro

Fax:021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail:primarie@sector5.ro

 • Pentru exercitarea oricăror drepturi dintre cele menționate mai sus, ne puteti trimite o cerere scrisă la adresa Primariei: Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5,București.

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale sau personal la registratura Primăriei Sectorului 5 situată în str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-11, sector 5, Bucuresti și/sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresele de e-mail:primarie@sector5.ro,protectiadatelor@sector5.ro.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, adresa e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

 

Ce se întâmplă în cazul în care actualizăm prezenta politică privind protecția datelor personale?S-ar putea să fie nevoie să actualizăm această politică. Actualizările vor fi publicate pehttps://www.rua.sector5.ro.

Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor publice oferite de Primaria Sectorului 5 după data intrării în vigoare a acestor actualizări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea și data de intrare în vigoare în partea inferioara a documentului.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vizionați politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal postată pe site-ul Primăriei Sectorului 5, adresă web:www.sector5.ro, rubrica “UTILE – Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau accesând link-ul:http://www.sector5.ro/utile/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/

 


Descărcați Politica de confidențialitate în format PDF

Alte Pagini

Despre proiect

INFO 0733773952

mai multe

Evenimente

Rezultatele evaluării Planurilor de Afaceri înscrise în Sesiunea 3 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Cursuri

mai multe

Activitati previzionate

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe